Szkółka

Gospodarstwo szkółkarskie istnieje od 1989r. Zajmujemy się produkcją kwalifikowanego, wolnego od chorób wirusowych materiału szkółkarskiego. Powierzchnia gospodarstwa zajmuje ponad 100ha (grunty własne i dzierżawione). Rocznie pod uprawami szkółkarskimi znajduje się ponad 40ha. Mateczniki podkładek wegetatywnych zajmują powierzchnię 7ha.

Szkółki drzewek owocowych oraz mateczniki podkładek wegetatywnych są nawadniane, co pozwala na uzyskanie materiału wysokiej jakości. Całość produkcji jest prowadzona pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W strukturze produkcji główną pozycję stanowią drzewka jabłoni (jednoroczne, dwuletnie (typu knip-boom) oraz drzewka 7-miesięczne) – około 90% całej produkcji drzewek. Pozostałą część produkcji stanowią drzewka grusz (jednoroczne i dwuletnie), czereśnie (jednoroczne i dwuletnie), wiśnie i śliwy.

Produkujemy również podkładki wegetatywne (wolne od wirusów):

  • Dla jabłoni: M9, M9T337, M26, M7,MM106, P60, P22, P14, A2.
  • Dla grusz: Pigwa S1.
  • Dla czereśni i wiśni: Colt, F12/1.

Specjalizujemy się również w produkcji podkładek szczepionych zimą w ręku i podkładek ze śpiącym oczkiem – z własnego materiału, bądź powierzonego przez klienta.
Dysponujemy specjalistycznymi chłodniami szkółkarskimi oraz nowoczesnym zapleczem maszynowym. Nasz materiał szkółkarski sprzedajemy na terenie całego kraju oraz eksportujemy do krajów Europy Wschodniej i Zachodniej.

Szkółka należy do Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy oraz Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.