OFERTA 2022 / 2023

Oferta 2022 / 2023


JABŁONIERodzajOdmiana Podkładka
  2-letnie (knip-boom) Gala Schniga® Schnico Red   M9
    Gala Schniga® Schnico   M9
    Wiltons Star Red Jonaprince Select®   M9
    Muna®   M9
    Najdared®   M9
    Reno 2®   M9
    Ligol® Red   M9
    Empire   M9
    Golden Delicious Reinders®    M9
    Lobo   M9
    
 
  jednoroczne Ligol® Red   P60
    Gala Schniga® Schnico   M9
    Gala Schniga® Schnico Red   M9/M26
    Burgred Pinova   M9
    King® Roat Red Delicious   M9, M26
    Wiltons Star Red Jonaprince Select®   M9
    Paulared   M26
    Golden Parsi da Rosa®   M9
    Najdared®   M26
    Reno 2®   M26
    Sander®   P60,M26
 
 GRUSZE  dwuletnie Konferencja   Pigwa Eline
 
 ŚLIWY  jednoroczne President   Ałycza, W.Wangeheima
    Tophit   Ałycza, W.Wangeheima
 
 WIŚNIE  jednoroczne Łutówka   Antypka Popiel