Oferta 2023 / 2024


JABŁONIERodzajOdmiana Podkładka
  2-letnie (knip-boom) Gala Schniga® Schnico Red   M9,M26
    Gala Schniga® Schnico   M9
    King® Roat Red Delicious   M9
    Wiltons Star Red Jonaprince Select®   M9,M26
    Cortland Wicki   M9
    Najdared®   M26
    Reno 2®   M26
    Ligol® Red   M9,P60
    Lobo   M9
    Golden Delicious Reinders®    M9
    Paulared   M26
    Bokoop   M9
    
 
  jednoroczne Muna®    M9
    Gala Schniga® Schnico   M9
    Lobo   P60
    Burgred® [Pinova]   M9/M26
    King® Roat Red Delicious   M9, M26
    Golden Parsi da Rosa®   M9
    Najdared®   M26
    Sander®   P60,M26
 
 GRUSZE  - -   -
 
 ŚLIWY  jednoroczne Tophit   Ałycza, W.Wangeheima
 
 WIŚNIE  jednoroczne Łutówka   Antypka Popiel
    Keileris   Antypka Popiel