Prace agrotechniczne w szkółce

Większość możliwych prac agrotechnicznych staramy się zmechanizować.