Muna - ocena odmiany i plonowanie w 2019 roku

Jak plonowała odmiana Muna w 2019 roku w sadzie Pana Kamila Ziarkowskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z odmianą, której drzewka posiadamy w swojej ofercie.