Gala SchniCo i Gala Schnico Red(s) w opinii sadownika 

• Wzrost drzewek Gali na różnych stanowiskach (nowina, rekultywacja, sad po sadzie)
• Czy jabłka ciemnych sportów Gali pękają ?
• Czy paskowane Gale uwsteczniają swoje cechy (regresja) ?
• Dla kogo Gala paskowana ?
• Kto kupuje ciemne sporty Gali ?
• Czy w szkółkach więcej produkuje się Gali paskowanej czy ciemnej ?
• Jak dużym problemem są choroby kory i drewna na Gali ?
• Jędrność jabłek poszczególnych sportów Gali
• Zbiór jednokrotny czy dwuetapowy ? Których odmian Gali ?

Bardzo dziękujemy Panu Januszowi Rosiakowi, za dyskusje oraz możliwość nagrania materiału video dla sadowników.